Cesta k duze

Rubriky

Moje automatická kresba

autor: | Bře 18, 2016 | Nezařazené | 0 komentářů

Moje automatická kresba

Automatická kresba

Je zároveň příjemnou a v podstatě snadnou sebepoznávací i očistnou metodou – cestou, jak se „vykreslit“ z nepříjemných pocitů nebo jak prostřednictvím vlastního automatického obrázku nahlédnout do své duše, do svého nitra. Z obrázku je možné vyčíst, jak se cítím, co prožívám a co potřebuji. Nezáleží na tom, zda „mám“ nebo „nemám talent“, zda umím nebo neumím kreslit – schopnost automatické kresby má v sobě ukrytou každý. Stačí se uvolnit, oprostit se od myšlenek, spojit se se svým středem. Člověk tak nekreslí „ze své hlavy“, ale stane se „kanálem“, skrze který proudí informace.

Co je to automatická kresba

Automatická kresba nebo písmo je samovolný pohyb tužky jedním tahem po papíře, kdy ruka není vedena našimi myšlenkami. Automatickou kresbou se můžeme podívat do svého nitra do svého současného vnitřního stavu. Každý se určitě již někdy s automatickou kresbou setkal a někteří ji jistě i používají. Např. při telefonování kamarádce, kdy si jen tak kreslí člověk po papíře a najednou nám vzniknou různé obrázky, obrazce, symboly,… Automatickou kresbou se může zabývat skoro každý. Není to o tom, jestli umím nebo neumím psát, kreslit a volit barvy.

Kresbou jde intuitivně v mimosmyslovém vnímání přenést problém na náš papír do reálné podoby a poté najít cestu k řešení. Automatická kresba nám pomáhá odělit se od našeho problému a na základě symbolických informací vše vyhodnotit a řešit. Velmi lehce je možné se s pomocí symboliky automatické kresby vyjádřit, je to neopakovatelný zážitek.

Kresba také napomáhá najít cestu k osvobození se od dávných negativních zážitků a emocí a setkání se s negativní energiií vůbec. Je to rovněž forma meditace a relaxace a uvolnění a harmonie.

Jak začít

Potřebujeme jen papír, pastelky různých barev, někdo si ještě pouští uvolňující nebo příjemnou hudbu, zapálí si svíčku nebo vonnou tyčinku a také potřebujeme chvíli klidu. Intuitivně si vybíráme barvy pastelek, které nás oslovují. Pastelku volně uchopíme do ruky tak, abychom se neopírali o loket. Špičku pastelky opřeme o papír a požádáme své Vyšší Já o vedení a ruka po chvíli sama začne malovat. Při uvolněném prožitku kreslení jen klidně a nezúčastněně sledujte, jak se papír pokrývá barevnými tahy pastelek. Nemusíte kreslit jen pastelkami, můžete použít i křídové a voskové pastely, fixy, temperové barvy, gelovky, prostě cokoliv, čím rádi kreslíte.

Ze začátku to může být jen směsice barevných nic neříkajících čar, postupně se začnou měnit v různé tvary nebo i konkrétní obrazce a symboly. U každého je to jiné, zobrazuje se to, co je zrcadlem vašeho vnitřního Já, vašeho poznání, způsobu myšlení, směřování na životní cestě. Každá kresba je jedinečná a je potřeba, abyste se při kreslení vždy uvolnili a odpoutali od toho co děláte. Můžete kreslit diagnostické obrázky nebo obrázky pro radost – léčivé. Časem si najdete vlastní symboliku a budete umět své obrázky „číst.“

Jak využít automatickou kresbu

Automatická kresba představuje jeden ze způsobů relaxace a uvolnění celého těla. Dochází tak k pročišťování, kdy se mohou uvolnit psychické nebo fyzické blokády v těle i mysli. Tato kresba zaznamenává energetické poruchy v organismu často ještě dříve, než člověk pocítí problém – a rozhodně dříve, než je možné jakýkoliv problém diagnostikovat klasickou medicínou (nejdříve totiž musí dojít k energetické poruše v organismu, aby mohla vzniknout nemoc). Automatickou kresbou je tedy možné tyto poruchy nejen diagnostikovat, ale i očistit a uvolnit…

Je jednou z možností, jak nahlédnout do svého nitra a rozkrýt odpovědi na životní otázky, které hledáte nebo které potřebujete v tuto chvíli vědět a můžete tak pracovat sami na sobě a i zlepšovat své vztahy (je možné odhadnout i vývoj do budoucna a je také možné zjistit, do jaké míry se k sobě partneři hodí).

Automatickou kresbou je možné určit, zda jsou v bytě nějaké negativní vibrace, energie či tzv. patogenní zóny, které mohou narušit zdraví obyvatelů. Automatická kresba rozvíjí naši tvořivost a odstraňuje překážky typu „já to nesvedu“ nebo „já nemohu“ a tím dochází k rozvíjení našeho sebevědomí. Můžete tak pomoci sami sobě i ostatním lidem (dokonce i bez jejich přítomnosti).

Výsledkem automatické kresby může být i aurogram. Aurogram je záznam informací o osobnosti člověka, jeho fyzickém a psychickém zdraví (jeho čakrách, orgánech a auře) a je možné ho udělat zpětně i s vývojem do budoucna.

Nebo si prostě můžete malovat jen tak pro radost a podělit se o tu krásu s ostatními.

Jak jsem začala já

To, že automaticky kreslím, jsem si poprvé uvědomila na přednášce paní Evy Suttnerové v Plzni, byla o automatické kresbě. Po celou dobu jsem si „jen tak kreslila“ do sešitu a na konci přednášky z toho „jen tak kreslení“ byl krásný obrázek. Uvědomila jsem si, že běžně to tak dělám třeba při telefonování. Už dlouho jsem toužila po tom, umět kreslit taky takové krásné obrázky barevně, ale chyběla mi odvaha to zkusit. Asi za měsíc na to, když jsem stála v jednom oblíbeném obchodě a prohlížela jsem si novou knížku od Louise L. Hay – Myšlenky srdce, uslyšela jsem jasně: „Zkus tyto myšlenky nakreslit.“ Měla jsem už tehdy za sebou kurz „Kreslení pravou mozkovou hemisférou“ a onu zkušenost z Plzně. Tak jsem si řekla, že to zkusím.

Bylo krásné léto, u stolu na zahradě jsem si před sebou rozložila pastelky a začetla jsem se do knížky tam, kde se mi otevřela. Pak jsem požádala o vedení a vzala první pastelku, na papíře začal vznikat krásný obrázek, který jsem nakonec doplnila myšlenkou srdce, ke které se vztahoval. Byl to nádherný pocit a já se tehdy rozhodla, že ho chci zažívat znovu a znovu. A tak postupně začaly vznikat další a další obrázky k Myšlenkám srdce, ukázky najdete je zde. Po nějakém čase jsem si už kreslila jen tak a k obrázkům začaly přicházet automatickým psaním i poselství, modlitby a afirmace.Ukázky Obrázků s poselstvím najdete zde. Některé z nich si můžete prohlédnout ve fotogalerii zde.

Začala jsem kreslit i léčivé andělské symboly pro lidičky, kteří je potřebovali a přidalo se i malování mandal. Vyzkoušela jsem si i diagnostiku a léčení pomocí automatické kresby a písma, ale mou dušičku prostě naplňuje kreslení a malování obrázků a mandal pro radost a k léčení. Je to také úžasný způsob jak vypnout od běžného světa a ponořit se do svého nitra. Ukázky Mandal pro radost najdete zde. Ukázky Mandal osobních najdete zde. K některým jsem zaznamenala i text v podobě poselství, ukázky najdete zde.

S paní Evou Suttnerovou jsem se potkala znovu v Plzni, za rok po příhodě s kreslením. Tentokrát na její pracovní dílně zaměřené na automatickou kresbu, která pro mě byla velikým přínosem. Stejně tak jako semináře u paní Evy Motyčkové v Litomyšli, kde jsme si také vyzkoušeli automatickou kresbu.

Pokud stále ještě váháte zda začít, zkuste to a budete překvapeni, co všechno je ve vás ukryto a vůbec nezáleží na tom, jakou jste měli známku z výtvarné výchovy. Zkuste prostě malovat to, co cítíte svým srdcem a ruka vás sama povede…

Pro zájemce nabízím Automatickou kresbu:

Diagnostika automatickou kresbou

Délka dle potřeby – cena 300Kč za hodinu v poradně. Diagnostiku je možné

provést i na dálku a zaslat emailem nebo poštou, cena od 400Kč dle náročnosti

zakázky.Pomocí automatické kresby je možné nahlédnout na vaše problémy v těle

i v duši, odblokovat je, harmonizovat je v životě, vztazích, a prostředí, místě, kde

žijete. Stejným způsobem je možné zjistit a pročistit stav vašich vztahů, čaker, váš

dům, místa, předměty, firmu, konkrétní situace v minulosti i současnosti, apod.,

a vytvořit po odblokování harmonizační léčivý obrázek pro vás(je již v ceně).

V případě potřeby doplnit výklad obrázku o další informace, kombinuji kresbu

s výkladem karet nebo numerologií.

Osobní léčivý obrázek na míru – na objednávku – cena od 400Kč. Obrázek je možné zaslat i poštou.

K vytvoření osobního léčivého obrázku potřebuji znát jméno, příjmení a datum

narození budoucího majitele, případně pokud máte přání, co by měl takový obrázek podporovat nebo harmonizovat ( třeba i prostor doma, ve firmě), na co by měl být zaměřen, tak i tento záměr – př. zdraví, odvahu, sebevědomí, vztahy, komunikaci, apod. Tyto obrázky je možné věnovat pro někoho i jako dárek. Před samotným vytvořením obrázku si ještě kreslím diagnostický čistící obrázek majitele s vyobrazením jeho stavu čaker a energií v těle i v životě, případně další čistící obrázek pokud je to třeba. K čistícím obrázkům zapisuji i informace ke vytvořené kresbě. Tyto čistící obrázky nám odblokují a uvolní energetické bloky a emocionální zábrany a také pomohou “ naladit“ kresbu a barvičky léčivého obrázku tak, aby měl pro jeho majitele co největší přínos a užitek. K léčivému obrázku zapíšu vše, co přijde přes automatické písmo, někdy je součástí i osobní modlitba, přikládám i návod, jak je možné obrázek a jeho působení využít pro sebe i jinak než jako hezký obrázek na zdi. Na obrázku je možné si velmi jednoduchým způsobem „vyrábět“ léčivou esenci z vody. Předávám nebo posílám všechny vytvořené obrázky, u těch čistících jsou lístečky s poznámkou, abyste je po prohlédnutí a přečtení informací roztrhali a vyhodili nebo ještě lépe spálili. Tím se přeruší a uvolní omezení v nich zakreslené a vy si také můžete lépe uvědomit to, co ovlivňuje vás i váš život a jaké změny potřebujete udělat v sobě. Zvýší se tím i přínos léčivého obrázku pro vás a otevření možných nových cest pro sebe i v sobě.

Osobní léčivé mandaly na objednávku, více infromací zde.

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit

dálnekomerčním způsobem , pokud bude připojena tato poznámka, včetně

aktivníhoodkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této

podmínky.