Cesta k duze

Rubriky

Nevítání

autor: | Úno 28, 2016 | Nezařazené | 0 komentářů

Nevítání

Zuzana Soukupová

Na své cestě osobně-duchovního rozvoje se často setkáváme s tím, že světlo vyzařující z našeho nitra a tím i z našeho energetického pole, je pro naše okolí „nevítané“ .

Málo lidí, jejichž vědomí je uzavřeno v hmotných záležitostech, je otevřeno zvýšenému přílivu světla, vyzařujícího z energetického pole osoby, jež například po hluboké niterné meditaci se touží podělit o nádheru přílivu světla z vyšších energetických dimenzí. Může se setkat s odmítavým postojem, nevraživostí, nebo dokonce až s agresivitou.

Ano, světlo může „bolet“… Jsou-li naše oči přivyknuté tmě, po prudkém rozsvícení silného světla se cítíme obvykle nepříjemně. Stejně tomu může být tak, chcete-li svým světelně-energetickým přílivem byť pouhým setkáním, přátelským hovorem – obdařit jiného člověka, jehož vědomí je zatemněno nízkými vibracemi nižších psychicko-energetických center – čaker (strach, smutek, zloba, ale i lítost).

„Nevítáni“ – dokonce silně odmítáni byli již v dějinách všichni ti, kdož vynikali „nad-přirozenými“ schopnostmi – tedy měli zvýšené frekvence energetického pole – v temném starověku a později ve středověku byli též upalováni, mučeni, krutě trestáni.

A právě tato zkušenost, jež se obtiskla do naší duše z dávných věků, nás nutí podvědomě své světlo tlumit, ukrývat – čímž se však oslabujeme, neboť naší přirozeností je „zářit“ a snížením energií se oslabujeme, poskytujeme vstup energiím nižších frekvencí, které nás následně mohou oslabit.

Současná společnost může na lidi kráčející po cestě duchovně-energetického rozvoje nahlížet jako na bláhové osoby, nemající nic jiného na práci, než vymýšlet si vědecky neověřené zkušenosti.

Ale proč tolik lidí – resp. jejich duší touží po vnitřním klidu, osobní spokojenosti, trvalém štěstí a nemůžou je nalézt?

Schází jim k tomu ono „světlo“ – přesněji napsáno, kontakt se svým vnitřním světlem, použití rozšířeného vědomí, spojeného s jedinečným informačním polem oceánu vědomí Nejvyššího Zdroje. Pokud vlastníme dostatek informací – světla, jsme schopni každou méně i více nepříjemnou okolnost vyřešit velmi operativně a bez prožitku utrpení.

A proč ti, kdož „svítí“, ti kteří chtějí podat pomocnou světelnou ruku, proč jsou tedy „nevítáni“?…

Odpověď zní: „Setkání s člověkem, jenž se již „probudil“ a jehož energetické pole a vědomí působí jako ostré světlo, je vynesena temnota na povrch z koutů, o nichž se někdo domnívá, že jsou úhledné, čisté… Vycházejí na povrch nezpracovaná témata, bolesti, potlačené emoce i nevědomé myšlenky, činy.

Přirozenou lidskou reakcí je tedy ihned vinit dotyčnou osobu, že se v její blízkosti cítíme divně, že v nás vyvolává nízké emoce – ba dokonce že to vlastně způsobila vše ona – že trpíme jen a jen kvůli jejímu světlu, které v nás osvítilo temné kouty, děláme, jako by ta temná zákoutí nepatřila nám, ale byla nám „naložena“ někým jiným.. A tak se pak raději stáhneme, chceme své osvědčené temno, hlavně nic nevědět, necítit, netrpět..

Vysoké energie, které v posledních dnech dopadají na planetu, však odkrývání temných zákoutí duší lidí zesilují.. I tyto energie jsou „nevítané“ – málo lidí o nich ale vůbec ví, nicméně před nimi již není se kam ukrýt.

„Nevítané“ jsou též na cestě duchovně-energetického rozvoje informace, které svým obsahem „narušují“ již zavedenou současnou ezoterickou scénu. I zde má tendenci se rozvinout určitá forma norem – jen to co je již ověřené, to, co píší v duchovních knihách či je populární na internetu, v ezoterických TV – je snadnou a jistou cestou k duchovním sférám.

Vybočíte-li i z těchto „norem“, jste opět „nevítáni“… I mezi ezoterickou scénou panují nesváry, posuzování, přátelství či nepřátelství…Již tento fakt nahrává mnoha lidem, že raději zůstanou v pohodlí zajetí svého vědomí v hmotných záležitostech, proč by se vydávali na cestu duchovně-energetického rozvoje, když i v těchto sférách se vyskytují nepříjemné okolnosti, které znají z osobní i pracovní oblasti…

Úzká a nepohodlná je cesta ke skutečnému Světlu – ten, kdož prochází širokou a pohodlnou branou, ať ví, že kráčí do nižších astrálních dimenzí, nikoliv k Nejvyššímu Zdroji…

A vy, kdož se častokrát cítíte „nevítáni“, pamatujte, že ač vaše světlo občas způsobí ve vašem okolí chaos, po určité době bude nastolen dokonalejší řád, přinášející všem vnitřní harmonii, zdraví i povznesení duše.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na https://www.reiki-centrumpraha.cz) 28. 8. 14