Cesta k duze

Rubriky

Alchymie milostných vztahů

autor: | Úno 15, 2016 | Nezařazené | 0 komentářů

Alchymie milostných vztahů

Přátelé,

objevila jsem poklad! A sice knihu Alchymie milostných vztahů – Průvodce spirituálními a metafyzickými principy k léčení srdce a vytvoření trvalého, milujícího vztahu od Dr. Josepha Michaela Levryho. Žijeme v době, kdy všichni procházíme různými formami náročných vzorců v partnerských vztazích. Alchymie milostných vztahů byla napsána, aby nám poskytla prostředky pro sebe-léčení a ochranu. O milostných vztazích, tantrickém sexu a fyziologii sexu již byla napsána spousta knih, žádná z nich však toto téma nepojímá takovýmto osvíceným způsobem. Principy, které jsou představeny v Alchymii milostných vztahů, pozvedají podstatu milostných vztahů na vyšší úroveň.
Jejich používáním se změní způsob, jakým budete nahlížet na lásku a jak se k ní postavíte ve vašem životě. Autor píše v předmluvě: „Jsem si jistý, že pro každého muže nebo ženu, kteří si přejí vytvořit, podporovat a udržet zdravý milostný vztah, se opravdová znalost těchto pravd, v kombinaci s praktickou aplikací, projeví jako velmi cenná. V samotném základu těchto pravd, které nebyly nikdy předtím dříve zveřejněny, jsou neviditelné síly přírody, které řídí každý vztah. Tato kniha nám dává specifické recepty pro dosažení úspěšného a spokojeného soužití. A to nejlepší instruuje nás, jak máme aktivně tyto vědomosti aplikovat k pozvednutí intimního vztahu z úrovně obecné na úroveň božskou. Tato kniha také odkrývá jednoduché, praktické a osvědčené spirituální principy, které vám poskytnou důležité vědomosti, jak najít toho pravého partnera. Jsem přesvědčen, že aplikování těchto spirituálních vhledů zveřejněných v této knize pomůže snížit počet zbytečně zlomených srdcí a rozvodů a vytvoří cestu pro božství a milost, aby se mohly usídlit ve vašem milostném životě. Alchymie milostných vztahů vám pomůže porozumět samotné esenci duše vašeho milovaného partnera i vás samých. “

Kořenem většiny našich potíží je láska nebo její nedostatek. A je víc než zřejmé, že problémy každého z nás mohou být přičteny jedné jednoduché věci: hluboce zakořeněným podvědomým psychickým vzorcům.

„Vysvětlení tohoto fenoménu, jakkoliv je dávné, je jednoduché. Všechno, co je kdy vyřčeno, nebo uděláno, je navěky uchováno v Akášických záznamech. Nic není ztraceno nebo zapomenuto. Každý z nás žil spousty životů, často velmi rozdílných. Pokaždé, jak se inkarnujeme při narození, přinášíme si sebou minulé zátěže nevyřešené karmy – naše nastřádané emoční dluhy a nevyřešené situace proto, abychom je mohli přivést ke správnému, přirozenému spirituálnímu zavření. Kdybychom si to připodobnili metafyzickou paralelou, byli bychom jako Slunce, které vychází každý den s úsvitem, v poledne dosahuje zenitu a večer zapadá. Stejně tak jako Slunce, i my se rodíme, dosahujeme dospělosti a pak se skláníme ke smrti. Když s touto metaforou pracujeme dále, víme, že jak Slunce na jednom místě zapadá, tak zároveň vychází na jiném. Taktéž i naše smrt ve fyzickém světě tady na Zemi se stává naším znovuzrozením v jiném, astrálním světě ducha. Aby naše duše dosáhla rovnováhy svých karmických dluhů, následuje po smrti, díky zákonům astrálního světa, nutkání k reinkarnaci do fyzického těla. Zároveň veškerá paměť na naše předchozí životy na Zemi zůstává pohřbena v naší podvědomé mysli. Tyto vzpomínky v nás vytváří hluboce zakořeněné psychické vzorce, které jsou naším příchodem na zemi zaznamenány do našeho podvědomí. Jsou velmi úspěšní nebo krásní, a přesto si nedokáží najít toho pravého partnera. Jiní zase nedokážou zůstat ve vztahu dlouhou dobu. Do té doby, dokud se nedostaneme na podstatu problémů našich vztahů, bude těžké je vyřešit jednou pro vždy. Negativní energetické vzorce zapsané v auře člověka mohou vytvářet vzorce pro opakující se nezdravé vztahy. Tyto vzorce se chovají jako „negativ“, ze kterého jsou vytvářeny fotografie. I když zničíte fotografie, nezměníte negativ. Muži i ženy pak jdou ze vztahu do vztahu a doufají v zázrak, ale nakonec vždy zjistí, že se nacházejí ve stejných okolnostech. Naneštěstí tyto vzorce, které přitahují nezdravé vztahy, jsou stále přítomny a mnohé z nás udržují v sebedestruktivních poutech. Jsou to přesně tyto vzorce, které lidem přináší zkušenost verbálního, emocionálního, fyzického, sexuálního anebo finančního zneužívání od těch, které milují. Proto, co je tak zásadní pro nalezení správného vztahu, je eliminování těchto vzorců, které vytváří nezdravé svazky. Jinak rozvod bude tak obvyklý jako výměna ponožek a zbytky neúspěšných vztahů budou zůstávat jako odpadky v každém městě a vesnici.“

Úryvek z knihy

Vybrala jsem část šesté kapitoly s názvem Aura a Sex, protože mi informace v ní uvedené přijdou naprosto zásadní a měl by je znát úplně každý.

„Aura hraje důležitou roli v rámci jakéhokoliv milostného vztahu. Když se muž a žena sexuálně spojí, automaticky dochází k výměně vitálních tekutin. Tato výměna je zaznamenána v auře každého z nich. Když máte s někým sex, on nebo ona se pak zobrazují ve vaší auře a to nejméně po dobu tří let. Většina zkušených mystiků na cestě Světla mohou tento záznam vidět ve vašem energetickém poli. Je proto velice důležité, abyste byli plně vědomi, když otevíráte vaše energetické pole někomu jinému. Jakmile s někým začínáte intimně žít, dělejte tak v rámci ochranných hranic vaší aury a s jasnou sebeochrannou intuicí. Toto spojení musí být správné. Nemějte sex s někým jen proto, abyste si ho vyzkoušeli. Mnoho lidí má úžasná platonická přátelství s osobami druhého pohlaví. Sex mění platonickou podstatu vztahu a přátelství často trpí, protože jste teď zaznamenáni v auře jeden druhého. To, co bylo na začátku krásné přátelství, se často stává nepříjemné. Váš přítel se teď zdá být úplně jinou osobou. Jenom proto, že máme úžasné platonické přátelství, nutně nemusí znamenat, že se z toho stane funkční milostný vztah. Mnoho platonických přátelství je totiž lepší platonickými ponechat. Neničte vaše přátelství nedostatkem uvědomění a sexuální zvědavostí. Jak ale poznáte, kdy nechat přátelství platonické a kdy jej převést do milostného vztahu? Vždy si pamatujte, že je důležité se pouštět do milostného vztahu se stoprocentním uvědoměním, kdy vás vede vaše intuice. Sex bez lásky vaši vitalitu vyčerpává a vytváří nestabilitu v emocích. Sexuální kontakt s mnoha partnery přenáší toxiny, které jsou vylučovány. Tyto toxiny mohou obejít ochranu našeho imunitního systému a uložit se v tkáních. Navíc, jakmile máme více sexuálních partnerů, promítají se v našem elektromagnetickém poli a vytvářejí zamlženou auru, jejíž světlo vyhaslo. Lidé s více partnery vždy vypadají starší, než jsou. Pokud se s takovýmto člověkem, který má oslabený imunitní systém a scvrklou auru, máte sex, vy i vaše vitalita budou také vyčerpány. Ženy jsou speciálně citlivé, co se týká míšení aury, protože otisk muže v ženě je intenzivní. Jakmile žena střídá jednoho partnera za druhým a mísí tolikrát auru, ta se pak oslabuje a žena ztrácí svoji pravou identitu. Cítí tíhu viny a hanby. Je emočně oslabena. Mentální frekvence a aurická síla ženy jsou zásadní v určování potence nebo impotence jejího partnera. Když je aura ženy široká na 2 metry, dodává svému partnerovi energii po sexu, namísto toho, aby ho vyčerpávala. Pamatujte si, že ženy jsou šestnáctkrát silnější, chytřejší a posvátnější než muži. Žena by nikdy neměla mít sex se svým partnerem, pokud propojila svoji auru s druhým mužem. Její první partner by utrpěl aurické zranění, které by proniklo do jeho chování a temperamentu a způsobilo duševní onemocnění. Muži, jakkoliv jim nehrozí stejné negativní důsledky popsané v předchozím odstavci, jsou v tomto směru velmi křehcí. Velmi citlivý muž může dokonce utrpět aurický šok, pokud by nediskrétnost jeho partnerky byla nejen přímo v činu, ale pouze v mysli. Tato skutečnost vysvětluje, proč jsou někteří muži více potentní než jiní, co se týká žen. Muž, který utrpěl několik zkušeností aurického šoku, se stane neschopným přitáhnout si a udržet ženu. Žena pak musí být opravdu opatrná, co se týká výběru partnera. Zároveň svého partnera musí podporovat, aby si udržoval zdraví.“

Uzdravujte své srdce a vytvářejte trvalý láskyplný milující vztah díky učení Univerzální Kabaly a Naam jógy. Pro milostné partnery je velmi důležité, aby si uvědomili, jakým směrem se pohybují vládnoucí síly přírody. Tyto síly totiž hrají zásadní roli v určení, kdy vstoupit do vztahu nebo mít svatbu, a co dělat, jakmile jste jednou v něm. Spirituální principy odkrývané v Alchymii milostných vztahů budou velmi praktické pro každého muže a ženu, kteří si přejí vytvářet, rozvíjet a udržovat zdravý milostný vztah. Tyto pravdy jsou neviditelnými silami, které řídí každý milostný vztah. Použijte je, abyste nad vaší láskou získali kontrolu a mohli ji prožít na vyšší úrovni. Bez znalosti těchto zákonů budete stále dokola navštěvovat staré zvyky a dělat ty samé chyby, což bude výrazně zkracovat délku mnoha slibných vztahů a lámat srdce vašich partnerů. Znalost důsledků a použití těchto sil ruku v ruce s osobní zodpovědností vám poskytne velké množství možností pro naplňující milostný život.

Přátelé, je to kniha pracovní. Obsahuje celou řadu užitečných meditací a praktických cvičení.

„Vezměte tyto nadčasové klenoty moudrosti a cenné perly vědomostí a naplňte jimi sami sebe. Dovolte jim osvítit a projasnit váš milostný vztah. Pokud vy a váš partner budete těmto posvátným učením otevření, pak se vaše srdce naplní a vaše mysl bude inspirována dosáhnout nových možností porozumění. Dovolte těmto principům, aby se staly majáky světla, které vás vedou stíny lásky k nejvyšší potenciální budoucnosti, jež je vaším právem zrození a vaším osudem. Tyto principy váš milostný vztah transformují do spirituální cesty sebeléčení, kde je vítán každý aspekt transformace a kde jsou objevovány nové dary. Tato spirituální cesta se pak stává úžasnou příležitostí pro každého partnera, aby rozpoznal části sebe samého, nacházející se ve stavu nerovnováhy. Díky síle jejich vědomého porozumění pravdě pak mohou být tyto nerovnováhy opraveny.“

K tomu, aby ve vašem srdci rostla láska, a vy jste se s ní sjednotili, doporučuje Dr. Joseph Michael Levry pravidelně invokovat tuto Modlitbu Lásky, Míru a Světla. Dovolte této krásné modlitbě, aby vás posílila světlem tak, aby vaše vibrace lásky, míru a světla objala každého člověka, se kterým se setkáte.

LÁSKA PŘEDE MNOU

LÁSKA ZA MNOU

LÁSKA PO MÉ LEVICI

LÁSKA PO MÉ PRAVICI

LÁSKA NADE MNOU

LÁSKA PODE MNOU

LÁSKA VE MNĚ

LÁSKA V MÉM OKOLÍ

LÁSKA CELÉMU VESMÍRU.

MÍR PŘEDE MNOU

MÍR ZA MNOU

MÍR PO MÉ LEVICI

MÍR PO MÉ PRAVICI

MÍR NADE MNOU

MÍR PODE MNOU

MÍR VE MNĚ

MÍR V MÉM OKOLÍ

MÍR CELÉMU VESMÍRU.

SVĚTLO PŘEDE MNOU

SVĚTLO ZA MNOU

SVĚTLO PO MÉ LEVICI

SVĚTLO PO MÉ PRAVICI

SVĚTLO NADE MNOU

SVĚTLO PODE MNOU

SVĚTLO VE MNĚ

SVĚTLO V MÉM OKOLÍ

SVĚTLO CELÉMU VESMÍRU.

Co napsat na závěr? Mnoho vztahů končí, protože dvojice namísto odstranění překážek, které stojí v cestě míru a štěstí, nevědomě vytváří ještě více karmy, špatné komunikace, bolestí a potíží. Tato kniha je klenot a já věřím, že si najde cestu k těm z vás, kteří jste připraveni převzít za své milostné vztahy plnou zodpovědnost, začít se v nich chovat zdravým způsobem a být v nich naplněni a šťastni. Je to naprosto neocenitelná kniha pro bohatší a více naplňující milostný vztah.

Sofie Zdeňka Natarani

Pro www.novoucestou.cz zaznamenala Sofie Zdeňka Natarani. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem. Děkuji.